Hiányzás az óvodából

2023. december 10.

hiányzás az óvodából

Az óvoda közoktatási intézmény, az intézményi szabályozások mindenkire vonatkoznak.

A szülőnek a betegség vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzást az első napon kell közölni az óvónővel, vagy az óvodavezetővel. A családi okok miatti hiányzást (utazás, családi program, esemény) bizonyos mértékig engedélyezik az óvodák, előtte viszont jelezni kell a távolmaradás tervezését a pedagógusnak vagy az óvoda vezetőjének.
A két hetet meghaladó hiányzást hivatalosan az óvoda vezetőjével is egyeztetni kell.

Az igazolatlan mulasztás következményekkel jár. Ha ugyanis az ötödik életévét betöltő gyermek egy éven belül hét napnál többet hiányozna, az óvoda vezetőjének értesítenie kellene a gyermekjóléti szakszolgálatot, illetve a jegyzőt. A szolgálat ezt követően az intézmény bevonásával készít intézkedési tervet a probléma orvoslására. A harminc órát meghaladó hiányzást követően ismét tájékoztatni kell a szakszolgálatot, az ötven óra elérése esetén pedig értesíteni kell a jegyzőt, aki ennek következményeként felfüggeszti a családi pótlék folyósítását. A törvényi rendelkezés szerint hét napnál több igazolatlan nap esetén az óvodai elhelyezés megszűnik. Az óvodáknak legalább két alkalommal írásban figyelmeztetni kell a szülőt az igazolatlan hiányzás következményeire.

A beteg, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát gyógyulásáig nem látogathatja. A napközben megbetegedett gyermeket az óvoda értesítése után a szülő köteles elvinni. Gyógyszert a szülő az óvónőnek nem adhat át a gyermek kezelésére, kivéve, ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel, és erről tájékoztatta a nevelőket. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van (rubeola, skarlát, tetű, stb.). Levegőzés és délutáni pihenés alól a gyermekek nem kaphatnak felmentést.
A gyermek étkezésének lemondását személyesen vagy telefonon lehet bejelenteni.
Amennyiben a szülő nem értesíti az óvodát, a gyermek az étkezési nyilvántartásban szerepel, és a szülőnek ki kell fizetnie az el nem fogyasztott ebédet is.

Ajánló