A kokárda története

2023. december 10.

a kokárda története

A kokárda nem magyar szó, magyarul szalagrózsának hívták, az eredetileg színes szalagból készített, kör alakú, rózsadíszt szimbolizáló főúri ruhadíszt. Nemzeti színű formája először a francia forradalom idején bukkant fel, 1789-ben. A hagyomány szerint Gilbert du Motier de La Fayette készített és viselt először kék-fehér-piros kitűzőt, s a későbbiekben ezeket a színeket vették alapul, mikor a nemzetgyűlés megalkotta a franciák zászlóját. A franciák hagyományosan a kalapjukra tűzve viselték a kokárdát, ezzel jelezve, hogy egyetértenek vagy éppen aktív résztvevői az éppen zajló polgári forradalmaknak.

A magyar kokárda története is ismeretes. A hagyomány szerint éppen 1848. március 15-én Petőfi és Jókai, a Nemzeti Színházban kaptak magyar trikolor kitűzőt szerelmüktől, Szendrey Júliától és Laborfalvy Rózától. Annyiban mindenképpen eltért a francia hagyományoktól, hogy nem a kalapjukra, hanem a hajtókájukra tűzték, szív fölötti részre.

A kokárda színei a magyar nemzeti zászlót szimbolizálják, eredetileg egy nemzeti színű szalagot hajtotta körbe, és ahol összeért ott rögzítették, majd kiegészítették pántlikákkal. A külvilág számára a nemzeti hovatartozást hivatott jelezni, valamint jelezte, hogy viselője a magyar forradalmi eszméket magáénak vallja.

Jókai Mór a kokárdáról: „… Jelenleg a nemzeti kokárda a reformerek színe, a békés átalakulás embereié, mentül nagyobb e toll vagy kokárda, annál nagyobb az ő istenbeni bizodalmuk és megelégedettségök.”, majd később így emlékezett a Nemzeti Színházban elmondott beszédjére: „Látjátok ezt a háromszínű kokárdát itt a mellemen? Ez legyen a mai dicső nap jelvénye. Ezt viselje minden ember, ki a szabadság harcosa; ez különböztessen meg bennünket a rabszolgaság zsoldoshadától. E három szín képviseli a három szent szót: szabadság, egyenlőség, testvériség. Ezt tűzzük kebleinkre mindannyian, kikben magyar vér és szabad szellem lángol! Ez aztán fordított a dolgon. A háromszínű kokárda helyreállítá a rendet. Aki háromszínű kokárdát akart feltűzni, annak előbb haza kellett menni. Tíz perc múlva a színház üres volt. És másnap minden embernek ott volt a mellén a háromszínű kokárda; a Nemzeti Kaszinó urainak paletot-ján kezdve, a napszámos darócáig, s aki köpönyegben járt, az a kalapjára tűzte. ”

A mai kokárdának háromféle elfogadott formája van:

  1. A körbehajtott nemzeti színű szalag.
  2. Körbehajtott nemzeti színű szalag, pántlikával kiegészítve.
  3. Hajtott nemzeti színű szalag.

Ajánló